احاله چیست؟

اگر متهم و یا متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند و یا این که محلی که متهم مرتکب جرم شده است از مرجع صالح دور باشد ولی دادگاه دیگری به علت نزدیک بودن راحتتر بتواند به موضوع رسیدگی کند دادگاه می تواند در هر مرحله از رسیدگی کیفری ،پرونده را از یک حوزه به حوزه ایی دیگر استان بفرستد.

درخواست احاله با کیست؟

در خواست احاله را دادستان و یا رییس حوزه قضایی مبدا انجام می دهد که البته باید موافقت شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان و دیوان عالی کشور جلب شود نکته ایی که قابل ذکر است این است که جرایمی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است باید دادستان نظامی و یا رییس سازمان قضایی استان ،احاله را با موافقت رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح انجام دهد همچنین پرونده هایی که در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح هستند.

به خاطر حفظ امنیت عمومی، رییس سازمان مذکور می تواند پرونده را به حوزه قضایی دیگری احاله دهد و نیازی به موافقت دیگر مراجع ندارد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل کیفری ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

 

 

Share