داوری

همان طور که می دانید رفع اختلافات از طریق مراجع قضایی ممکن است در زمانی بسیار طولانی انجام شود و حتی پرونده ای سال ها در جریان باشد تا به صدور رای قطعی برسد.

در این شرایط بسیاری از طرفین حل اختلافات خود را به داوری می سپارند و به این طریق علاوه بر اینکه از به طول انجامیدن پرونده جلوگیری می‌کنند، با مسالمت و حفظ حریم‌ها به نتیجه می‌رسند.

گروه وکلای دادیار با معرفی داوران مجرب و تحصیل کرده سعی در کمک به هم وطنان عزیز برای حل اختلافات شان دارد.

بنابراین هرگاه طرفین دعوا بخواهند اختلافات خود را خارج از دادگاه به وسیله شخص دیگری حل نمایند اصطلاحاً به داوری رجوع کرده اند.

داوری که وکیل دادگستری باشد به دلیل اشراف کامل به مسائل حقوقی قطعاً داوری بهتر از اشخاص دیگر است.

طرفین پرونده در مورد داوری ممکن است چگونه توافق کنند ؟

 1. به صورت شرط داوری
  در حالتی که طرفین قراردادی ضمن قراردادشان و یا در قراردادی جداگانه توافق می‌کنند که در صورت به وجود آمدن اختلاف برای حل اختلاف به داور مراجعه کنند بحث شرط داوری مطرح است.
  زمانی که شرط داوری مطرح می‌شود ممکن است هنوز هیچ اختلافی هم مطرح نشده باشد و برای دعاوی آینده چنین شرطی پیش‌بینی شده باشد. رابطه بین عقد اصلی و شرط داوری به این صورت است که علی‌الاصول شرط داوری تابع عقد اصلی است و هیچ یک از طرفین عقد، قبل از به هم زدن عقد اصلی حق ازبین‌بردن شرط داوری را ندارند.
  در شرط داوری لازم نیست که حتما اختلاف روشن باشدو این امر به صورت مطلق پذیرفته شده که هر نوع اختلافی را که ناشی از قرارداد باشد، می توان به داوری ارجاع کرد.
 2. موافقت نامه داوری:
  در حالتی پیش می آید که اختلافی بین دو شخص ایجاد شده است و این افراد می توانند با موافقت یکدیگر،
  اختلاف خود را در هر مرحله ای که باشد، چه در دادگاه مطرح شده باشد، چه نشده باشد و در صورت مطرح شدن، در هر مرحله ای که باشد، به داوری ارجاع نمایند. بنابراین، موافقت داوری بعد از ایجاد اختلاف مطرح می شود. و تنظیم آن ممکن است در هر حالتی باشد. از جمله سند رسمی، سند عادی، لایحه ای که طرفین امضا کرده اند، صورتجلسه دادرسی و یا حتی شفاهی. ( شرط داوری هم ممکن است به همین حالت ها تنظیم شود‌.)
  در موافقت نامه داوری، موضوع اختلافی که حل آن به داور ارجاع شده، باید روشن باشد. و همین که به صورت عام مشخص باشد و محدوده مأموریت داور را مشخص کند، کافی است.

سرکار خانم فاطمه آگهی کارشناس ارشد حقوقی
مشاوره حقوقی تلفنی با شماره تماس 44000407-021

Share