گزینش بهترین مشاوره و انتخاب وکیل

دانستن مواردی که اشخاص باید برای اخذ مشاوره حقوقی رعایت نمایند بسیار حائز اهمیت می باشد لذا به اصطلاح عامه کار باید به کاردان سپرده شود از این حیث بخشی از آن یعنی مراجعه به مشاور مربوط به مراجعه کننده می باشد که باید در آن دقت لازم را به عمل آورد.

اشخاصی که با مشکلات حقوقی مواجه می گردند باید توجه داشته باشند علم حقوق بسیار گسترده می باشد از این حیث حقوق به شاخه های مختلفی تقسیم می گردند که عبارتند از حقوق خصوصی و حقوق عمومی در تقسیم بندی جزیی تر حقوق خصوصی به حقوق مدنی و حقوق تجارت تقسیم می شود و حقوق عمومی به حقوق جزا و حتی به حقوق بین الملل تقسیم می گردد حقوق مدنی در خصوص قوانین راجع به خرید و فروش اجاره و مسائلی از این قبیل می باشد و حقوق تجارت بیشتر در موردمسائل مربوط به تجار بازرگانان و اسناد تجاری مانند چک و سفته و برات می باشد علی ایحال وکلا در شاخه های خاص فعالیت می نمایند برخی در زمینه حقوق خصوصی فعالیت دارند و برخی در حوزه حقوق کیفری فعالیت می نمایند مراجعه کنندگان باید در نظر داشته باشند.

برای مثال اگر در زمینه دعاوی ملکی مشکلی دارند به سراغ مشاوران و وکلایی برای مشاوره بروند که در زمینه حقوق خصوصی فعالیت دارند چه بسا این مشاوران به دلیل تجارب بسیاری که در اثر مواجهه با پرونده هایی مشابه با پرونده ارجاعی داشته اند می توانند بهترین راهکارها و گریز های قانونی را به مراجعه کننده جهت مشاوره ارائه نمایند تا بدون هیچ گونه شک و تردیدی به سراغ قانون بروند و مشکلاتشان را حل و فصل نمایند.

البته در بین وکلا و مشاورانی که در شاخه و رشته خاصی از حقوق فعالیت دارند در همان شاخه نیز به موضوعات مخصوصی رسیدگی می نمایند که حتی المقدور سعی شود به چنین افرادی جهت مشاوره مراجعه نمایند.

برای مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در زمینه های مختلف حقوقی می توانید با گروه وکلای دادیار ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱ تماس بگیرید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

Share