انواع قرارداد

انوع عقود و قرارداد و معاملات / نحوه ی تنظیم قراردادها

عقود و تعهدات از مباحث گسترده در علم حقوق می باشد همینطور افراد در فعالیت های روزمره ی خود از قبیل تجاری، خرید و فروش،ملکی و کلیه ی مبادلات ایجاد تعهد می نمایند. برای صحت هر معامله وجود شرایطی از قبیل:

  1. قصد و رضای طرفین
  2. اهلیت داشتن
  3. معین بودن موضوع مورد معامله
  4. مشروعیت داشتن معامله بنابر این اگر عقدی هرکدام از شرایط مذکور را نداشته باشد باطل است.

عقود و معاملات به چند دسته تقسیم می شوند؟

تقسیم عقود و معاملات به:

  1. عقد لازم
  2. عقد جایز
  3. عقد خیاری
  4. عقد منجز

عقد لازم:به آن دسته از عقود گفته می شود که هیچ یک از افراد حق فسخ ندارند مگر در موارد تعیین شده

عقد جایز: عقدی است که هریک از طرفین هر زمان که بخواهند حق فسخ داشته باشند

عقد خیاری: مشمول آن دسته از عقود می شود که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای شخص ثالث حق فسخ وجود داشته باشد

منجز: برخلاف عقد معلق است بدین معنا که عقد منجز تاثیرش موقوف به امر دیگر نیست یعنی این گونه نیست که مثلا گفته شود این اتومبیل را با تو معامله می کنم به شرط آن که فلان کار را انجام دهی.

ماده ی 183 قانون مدنی در رابطه با عقود اذعان می دارد:

یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند.

حضور و نقش وکیل قراردادها

در خصوص انجام عقود و معاملات حضور وکیل قراردادها برای انجام اموری از قبیل تنظیم پیش قرارداد، تنظیم قرار داد با رعایت شرایطی که در ماده 190 قانون مدنی ،حضورش در کنار موکل خود باعث می شود تا در قرار داد شرطی خلاف واقع یا به ضرر موکلش ذکر نگردد و نقشی به سزا داشته باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل قراردادها 44000407-021

Share