رفع سوء اثر از چک های برگشتی

بر اساس بخش نامه ای از بانک مرکزی جمهوری اسلامی افراد می توانند از طریق تمامی شعبات بانک ها برای رفع سوء اثر چک های برگشتی به طریقی که به طور مختصر در ذیل می آوریم اقدام نمایند .

  1. مشتری باید مبلغ کسری موجودی را در حساب جاری خود واریز کرده و بانک پس از آن که مبلغ مورد نظر را به ذینفع پرداخت می کند نسبت به رفع سوء اثر از سابقه چک برگشتی شخص اقدام می نماید .
  2. اقدام بعدی مشتری این است که لاشه چک برگشتی را باید به بانک ارائه کرده و در قبال آن از بانک رسید بگیرد .
    در برخی موارد امکان دارد که لاشه چک برگشتی مفقود شده باشد و یا به سرقت رفته باشد و یا به دلایلی از این قبیل نتوان لاشه چک برگشتی را به بانک ارائه داد در این صورت ذی نفع چک یعنی شخصی که گواهی عدم پرداخت وجه به نفع او صادر شده است باید در دفترخانه اسناد رسمی رضایت خود را اعلام نماید سپس بانک مورد نظر پس از دریافت رضایت نامه مزبور برای رفع سوء اثر از چک اقدام می نماید .
  3. چنانچه ذی نفع نتواند لاشه چک را به بانک ارائه دهد و یا رضایت نامه محضری آماده کند،مشتری می تواند پس از آنکه کسری موجودی را به سپرده قرض الحسنه جاری خود واریز کرد درخواست مسدود شدن وجه مزبور را بکند و درخواست کند تا زمانی که تکلیف چک برگشتی مشخص نشده است و یا حداکثر به مدت 24 ماه توسط شعبه افتتاح کننده حساب او مسدود شود،در این صورت شعبه افتتاح کننده موظف است طی 5 روز جهت تامین وجه چک نامه ایی را برای مراجعه به بانک برای اطلاع شخصی که گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است برساند .
    در صورتی که مشتری برای رفع اثر از سابقه چک برگشتی اقدامی انجام ندهد، پس از 7 سال از تاریخ صدور گواهی نامه عدم پرداخت آن از طریق سامانه اطلاعاتی بانک مرکزی به طور خودکار رفع سوء اثر می شود.

نکته : اگر مشتری از بانک درخواست کند که سوابق چک های برگشتی او را به صورت کامل به او تحویل دهد بانک ملزم به انجام این درخواست است لازم به ذکر است در صورتی که افراد در ارتباط با رفع سوء اثر از چک برگشتی خود اقدام کند و پس از گذشت 7 سال که خود به خود از چک انان رفع سوء اثر می شود باید درخواست خود را به شعب بانک ارائه دهند و طی 7 روز از گذشت تحویل درخواست ، این موضوع را پیگیری نمایند.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل وصول مطالبات ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share