اعطای وکالت طلاق به زوجه

اعطای وکالت طلاق به زوجه (زن )که به اشتباه حق طلاق تعبیر می گردد . این وکالت یا در ضمن سند ازدواج اعطا می گردد یا پس جاری شدن صیغه عقد در دفتر اسناد رسمی .

نکته مهمی که باید در این مورد به یاد داشت آن است که اعطای چنین وکالتی به زوجه (زن ) حق مرد برای مطلقه نمودن همسر خویش از بین نمی برد . در نتیجه مرد می تواند جهت طلاق دادن زوجه به دادگاه مراجعه نماید .

همچنین اعطای وکالت در طلاق به زن نافی این امر نیست که مرد بتواند به شخص دیگری وکالتی مشابه عطا نماید و می تواند شخصاً یا توسط دیگری اقدام به طلاق همسر خود نماید.

زنی هم که از همسر خود وکالت در طلاق دارد می تواند هم از جانب خود به وکیل مراجعه نمود و هم در صورت وجود شرط مراجعه به وکیل دادگستری و حق توکیل به غیر به  وکیل مراجعه نموده و اقدامات لازم برای طلاق را از طریق او انجام دهد .

در صورتی که زوجه (زن ) وکالت در طلاق داشته باشد ، می تواند از طرف شوهر به وکیل دادگستری وکالت دهد و خود نیز به عنوان زوجه در دادگاه حاضر گردیده و از این طریق اقدام لازم جهت انجام تشریفات طلاق توافقی را طی نماید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share