طلاق از طرف زوج

طبق ماده 1133 قانون مدنی مرد با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را مینماید.

حال به سراغ تفسیر و توضیح مفصل این ماده قانونی خواهیم پرداخت .

در گذشته زوج بامراجعه به دفترخانه تقاضای طلاق مینمود اما این رویه موجب میشد آمار طلاق ها افزایش یابد به دلیل سهولت این امر.

اما قانون گذار تدبیری اندیشید تا از این ایراد بتواند جلوگیری کند مبنی بر اینکه برای انجام امر طلاق میبایست به دادگاه مراجعه  نمود و تشریفات لازمه از قبیل :

حضور ، پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه ، گرفتن گواهی عدم امکان سازش که البته بعد از تشکیل داوری و دعوت به صلح و سازش داده میشود صورت خواهد گرفت.

یکی از نکات حائز اهمیت در زمانی که طلاق از سوی زوج صورت میگیرد اگر درخواست طلاق مربوط به سوء رفتار زوجه نباشد در این صورت زوج نصف اموالی که بعد از عقد نکاح حاصل شده طبق دستور دادگاه به زوجه تعلق میگیرد.

در مورد طلاق از جانب زوج باید گفت صرف مراجعه زوج به دادگاه و حاضر و مهیا بودن بودن تشریفات رسیدگی موجب نخواهد شد که دادگاه در همان جلسه اقدام به دادن رای نماید بلکه حداقل زمان لازم بر ای سیر این مسیر مدت 6 ماه خواهد بود.

همانطور که از ظاهر ماده ی1133 پیداست زوج در هر زمانی حتی بدون در دست داشتن دلایل موجه میتواند اقدام به درخواست طلاق نماید (در حالی که اگر طلاق بخواهد از جانب زوجه واقع شود نیاز به اثبات یکسرس موارد مصرحه در قانون خواهد داشت که در قسمت مربوط به طلاق از جانب زوجه توضیح داده شد)

و اما در صورتی که زوج بدون هیچ دلیل موجهی تصمیم به طلاق بگیرد چه حقوقی برای زوجه متصور خواهد بود؟

  • مهریه ، نفقه و اجرت المثل ایام زناشویی باید پرداخت شود.
  • مبلغی به عنوان نحله طبق دستور دادگاه باید پردخت شود.
  • نصف   اموالی که زوج بعد از ازدواج به دست آورده به زوجه داده میشود.

حال اگر زوج دلیل موجهی برای طلاق داشته باشد آیا در این حالت نیز حقوق زن پابرجا خواهد بود؟

نفقه ؛ مهریه و اجرت المثل باید پرداخت شود و وجود دلیل موجه این سه حق مالی را از زن سلب نخواهد کرد.

منظور از اجرت المثل مبلغی است که کارشناس آن را با توجه به مدت ازدواج و وضعیت زن و مرد محاسبه خواهد کرد که در مبحث اجرت المثل به تفصیل راجع به آن توضیح داده شد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share