آیا من احتیاج به وکیل دارم ؟

گستردگی علم حقوق منجر گشته است همگان به طور وسیع از آن آگاهی نداشته باشند لکن اکثر مردم به نوعی با این علم در زندگی سرو کار دارند از این حیث یک شناخت اجمالی راجع به آن برای نود درصد مردم وجود دارد تا حدی که هریک خود را صاحب نظر در این علم می دانند.

انتخاب وکیل بسیار حائز اهمیت می باشد و بسیاری از موارد ارجاعی به وکلا در واقع اصلا احتیاجی به وکیل نمی باشد و لکن در بسیاری موارد نیز وکیل بسیار مهم بوده و در پرونده تأثیر می گذارد حال باید تشخیص داد در خصوص اینکه در موضوعی خاص احتیاجی به وکیل می باشد یا خیر؟؟؟ باید یک شناخت اجمالی نسبت به موضوع ارجاعی به وکیل توسط موکل وجود داشته باشد تا بتواند تشخیص دهد احتیاج به وکیل هست یا خیر.

بیشتر باید تلاش شود تا در مسائلی که جنبه اثباتی و یا دفاع  دارد افراد به وکیل مراجعه نمایند و در اموری که بار اثباتی ندارد و احتیاجی به جدل ندارد به سراغ وکیل نروند. برای مثال برای گرفتن گواهی حصر وراثت هیچ گونه بار اثباتی وجود ندارد در نتیجه توسط خود اشخاص قابل پیگیری است لکن احتیاجی به وکیل نخواهد بود لکن در خصوص بزه فروش مال غیر یا معامله معارض و امثالهم بار اثباتی پرونده بسیار بالاست و احتیاج به لایحه نویسی و دفاع دارد به همین جهت توسط خود اشخاص قابل حل نمی باشد و باید وکیلی وجود داشته باشد تا بتواند این مسائل را حل و فصل نماید.

در نتیجه برای تشخیص لزوم و عدم احتیاج به وکیل بررسی موضوع از حیث بار اثباتی و دفاعی آن می باشد.

مشاوره حقوقی تلفنی 44000407-021

Share