فرزند خواندگی

پروژه فرزند خواندگی برای زوجین نابارور است. زوجینی که حداقل 5 سال از زندگی مشترکشان گذشته باشد و دارای سلامت جسمی و روانی باشند و سن یکی از آنها حداقل 30 سال باشد. در ضمن دارای تمکن مالی باشند. منظور از تمکن مالی ثروتمند بودن افراد نیست بلکه بتوانند شرایط رفاهی مطلوبی را برای طفل فراهم نمایند.

زوجینی که خواهان ورود فرزند به زندگیشان هستند باید به اداره بهزیستی شهرمحل سکونتشان مراجعه نمایند و درخواست خود را مطرح نمایند.

اداره بهزیستی ضمن دریافت اطلاعات شخصی و پس از بررسی و تایید صحت مدارک زوجین با تشکیل کمیته ای که در هر استان برگزار می شود به واگذاری فرزند اقدام  می نمایند.

به محض تحویل کودک به زوجین آنها پدرو مادرمحسوب نمی شوند از بعد حقوقی 6 ماه زمان نیاز دارد که مراحل کامل واگذاری طفل انجام شود ودر این مدت رفتار زوجین با کودک تحت بررسی بازرسین بهزیستی قرار می گیرد.

بعد از تایید بازرسین از شرایط روحی و جسمی کودک واگذاری نهایی و قطعی فرزندانجام می شود و با نام زوجین شناسنامه صادر می گردد وآنها  پدر و مادرقانونی طفل به شمارآیند.

نکته: خنده های کودک با دندونهای بالاوپایینش و کلمات نصفه و نیمه اش و شیطنت در حد از دیوار بالا رفتن به همه ی دنیا می ارزد چه فرقی می کند که آ ن کودک از کجا به زندگیتان آمده باشد .

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share