طلاق توافقی

طلاق توافقی چیست؟

اگر زن و شوهری قصد جدایی از یکدیگر را داشته باشند و در مورد همه موارد مربوط به زوجیت با هم توافق کرده باشند، دادگاه با لحاظ توافقات صورت‌گرفته و بدون رسیدگی ماهوی به این موضوعات، گواهی عدم سازش را صادر می‌کند و آن ها می توانند برای طلاق توافقی اقدام کنند.

مواردی که در طلاق توافقی باید در مورد آن ها تصمیم گرفته شود:

 1. مهریه: زن و مرد می توانند ضمن طلاق توافقی در خصوص پرداخت کل یا نیمی از مهریه و شرایط پرداخت آن و یا حتی بذل آن توافق نمایند. باید در نظر داشت، در صورتی که مهریه در قبال طلاق توافقی بذل نشده باشد، زن می تواند به آن رجوع کند اما اگر مهریه در قبال طلاق توافقی باشد دیگر امکان رجوع نخواهد داشت. براي جلوگيري از اين کار باید از دادگاه خواست که در راي ذکر کند که زن حق رجوع به مابذل را از خود ساقط می کند.
 2. نفقه: ضمن طلاق توافقی، باید در خصوص نفقه ای که در گذشته احتمالا پرداخت نشده، و همچنین نفقه و میزان آن در صورت طلاق رجعی تصمیم گرفت.
 3. جهیزیه: در صورتی که جهیزیه را زن تأمین کرده باشد و تصمیم بر جدایی داشته باشند، حق استرداد آن را خواهد داشت و می توان ضمن طلاق توافقی در مورد استرداد یا عدم آن تصمیم گرفت.
 4. اجرت المثل: شرط تعلق اجرت المثل به زن این است که اولا طلاق از طرف زوجه نباشد و همچنین به دلیل تخلف از وظایف زوجیت نباشد. ثانیا کارها را با قصد تبرع انجام نداده باشد.
  زوجین می توانند در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت اجرت المثل و میزان آن توافق نمایند.
 5. حضانت فرزندان مشترک: ضمن طلاق توافقی می توان در خصوص حضانت نیز توافق کرد. اگر زوجین تمایل داشته باشند که در بحث حضانت تابع قانون باشند، فرزند چه دختر باشد چه پسر، مادر تا 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است. پایان سن حضانت برای دختر تا پایان سن 9 سالگی و پسر تا پایان سن 15 سالگی است. حضانت فرزندی که پدرش فوت شده با مادر است. مگر آن که دادگاه اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.
 6. نفقه فرزندان مشترک: نفقه فرزندان مشترک قانونا به عهده پدر می باشد. اما می توان ضمن طلاق توافقی بر خلاف این نیز توافق نمود.
 7. نحوه ملاقات فرزندان مشترک: در صورت وجود فرزندان مشترک، ضمن طلاق توافقی باید در مورد نحوه ملاقات طرفی که حضانت به عهده اونیست، اعم از روز و ساعت نیز تصمیم گرفت.
 8. وضعیت حمل و باکره بودن زوجه: در طلاق توافقی نیز مانند سایر طلاق ها باید تکلیف باکره بودن یا باردار بودن زن مشخص شده و زن باید گواهی پزشکی قانونی مبنی بر بکارت یا گواهی بارداری را ارائه نماید.

بحث رجوع در طلاق توافقی

- قبل از صدور رأی طلاق توافقی:

تا قبل از صدور رای طلاق توافقی اگر هر کدام از زوجین پشیمان شوند، رای طلاق توافقی صادر نمی شود.

- پس از صدور رأی طلاق توافقی:

 1. در مورد مرد: اگر مرد پشیمان شود و به دفترخانه برای ثبت طلاق نیاید امکان ثبت طلاق وجود نخواهد داشت.
 2. در مورد زن: اگر زن بعد از صدور رای طلاق توافقی پشیمان شود، مرد می تواند بدون حضور او به یکی از دفاتر ثبت طلاق در هر کجای ایران مراجعه کند و طلاق را ثبت نماید. البته اگر طلاق خلع باشد، زن می تواند در ایام عده از زمان ثبت طلاق به آنچه بذل کرده مراجعه کند.

گواهی عدم امکان سازش در طلاق توافقی

برای انجام طلاق توافقی باید از دادگاه درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش نمود. مدت اعتبار آن سه ماه است. پس اگر به مدت سه ماه از تاریخ قطعیت گواهی عدم امکان سازش،  به دفتر خانه طلاق برای ثبت مراجعه نکنند، گواهی مذکور باطل می شود.

- قانوناَ، اگر گواهی عدم امکان سازش، باطل شود، کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

عده در طلاق توافقی

 1. زمان عده در طلاق توافقی در حالت عادی، سه طهر است. مگر اینکه زنی یائسه نباشد ولی عادت ماهانه نبیند که در این صورت عده 3 ماه می باشد.
 2. برای زوجه دوشیزه و یائسه عده طلاق وجود ندارد.
 3. برای زن باردار، مدت عده تا پایان وضع حمل می باشد.

پرسش و پاسخ درباره طلاق توافقی

 1. آیا در طلاق توافقی برای اجرای صیغه طلاق هم می توان وکیل گرفت؟ بله
 2. آیا بدون داشتن حکم دادگاه زن و شوهر می توانند با مرجعه به دفتر ازدواج و طلاق اقدام به طلاق توافقی نمایند؟
  خیر، بدون حکم دادگاه نمی توان به دفتر خانه مراجعه کرد.

کارشناس ارشد سرکار خانم فاطه آگهی
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share