خیانت در روابط زناشویی

هنگام بروز اختلافات از اولین مواردی که زوجین یکدیگر را متهم می کنند روابط نامشروع است.

در خصوص رسیدگی به این جرم دادسرایی تحت عنوان دادسرای ارشادی وجود دارد که البته دادسرای عمومی هم به این جرم رسیدگی می کند.

هنگامی که زوجین این روابط را به یکدیگر نسبت می دهند گاهی این اتهامات از روی بدبینی است برای شکایت رابطه ی نامشروع شیوه هایی همچون اقرار، شهادت دلایل و مدارک علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد.

قانون در خصوص این جرم سختگیری خاصی دارد و در مواردی که اشخاص این جرم را به یکدیگر نسبت دهند و اگر در صورت نسبت دادن و اثبات نکردن آن جرم سنگینی برای شخصی که تهدید نموده است در نظر گرفته شده است و این جرم قذف نام دارد .

مطابق ماده245 قانون مجازات اسلامی قذف عبارت است از:

نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد و در فقه اسلامی و حقوق کیفری قذف کننده به 80 ضربه شلاق متهم می شود(ماده 250 ق.م.ا) و این مجازات به این دلیل است که افراد به آسانی یکدیگر را متهم نکنند.

بدین ترتیب این جرم در حکم تهمت است و در ردیف شکایات اعاده ی حیثیت (ماده 697 ق.م.ا) قرار می گیرد.

گاه پیش می آید که یکی از زوجین با دیدن پیامک تلفنی نسبت به همسر خود مشکوک شوند. در اینجا ممکن است این سوال مطرح شود که آیا این پیامک و فیلم و عکس می تواند برای اثبات این جرم باشد؟

باید در اینجا به این نکته اشاره کرد که به دلیل پیشرفت تکنولوژی در برخی از موارد این عکس ها جعلی و برای ریختن آبروی طرف است پس افرادی که فکر می کنند می توانند با ارائه ی این عکس ها جرم زنا به کسی نسبت دهند کاملا در اشتباه اند زیرا در این موارد نظر قاضی مطرح است و عکس ها پیامک ها و فیلم ها اماره و در جهت علم قاضی به حساب می اید نه دلیل پس به این علت که اغلب ارائه ی این موارد در جهت ریختن آبروی اشخاص است قاضی به اماراتی از این قبیل توجه جدی نمی نماید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share