طلاق

طلاق در معنای لغوی

 • در لغتنامه دهخدا: به معنای رها شدن زن از قید نکاح یا از عقد نکاح است.
 • در لغتنامه معین: جداشدن زن و شوهر از یکدیگر است.

طلاق در معنای قانونی

طبق ماده 1133 ق.مدنی جمهوری اسلامی ایران:

مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در قانون با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را بنماید و زن نیز می تواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 و 1129 و 1130 ق.م از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

طلاق در اصطلاح عرفی

طلاق زمانی صورت می گیرد که زن و شوهر قادر به تحمّل زندگی مشترک نبوده و راهی هم برای سازش وجود نداشته باشد. البته دلایل مختلفی می تواند داشته باشد مانند:

 • اعتیاد یکی از طرفین
 • عسر و حرج
 • اختلافات خانوادگی شدید
 • عدم تفاهم و سوء رفتار 
 • عدم حسن معاشرت زوج یا زوجه و .....

گاهی اوقات این مسائل با تعهد دادن طرفین جلوی و به اصطلاح عامیانه ریش سفیدی حل خواهد شد اما در مواردی موضوع اختلاف به حدی میرسد که راه حلی جز طلاق را برای آنها پیش نمی گذارد .

حال مفروض بر اینکه مراحل سازش صورت گرفته و به نتیجه نرسیده و طرفین (زن و شوهر)یا یکی از آنها تصمیم به طلاق گرفته اند.

در این صورت انواع طلاق مطرح می شود  بر اساس ماده 1143 قانون مدنی طلاق به دو دسته قابل تقسیم است:

 1. طلاق بائن
 2. طلاق رجعی

طلاق بائن

در طلاق بائن حق رجوع برای شوهر نیست.که این نیز حالات مختلفی را در بر میگیرد:

 1. طلاق قبل از نزدیکی
 2. طلاق یائسه
 3. طلاق خلع و مبارات مادامی که زن رجوع به عوض نکرده باشد
 4. طلاق بعد از سه وصلت متوالی اعم از اینکه وصلت در نتیجه رجوع باشد یا نتیجه نکاح جدید .

نکته قابل توجه این است که طلاق خلع به علت کراهتی که زن نسبت به شوهر خود دارد در ازای مالی که به شوهرش می دهد از اوطلاق می خواهد.

حال این مقدار می تواند معادل مهریه یا کمتر یا بیشتر بسته به توافق باشد و در طلاق مبادرت طرفین قادر به ادامه زندگی مشترک نیستند و خواهان طلاق هستند .

اینکه طلاق توافقی جزء کدام دسته قرار می گیرد اختلافی است و به نظر می رسد به طلاق مبارات نزدیک تر باشد هر چند بعضی از حقوق دانان به علت اینکه زن از حقوق مالی خود تا حدودی گذشت می کند به طلاق خلع نزدیکتر می دانند.

طلاق رجعی

طلاقی است که شوهر در ایام عده حق رجوع دارد و رجوع با هر لفظ یا فعلی که دلالت بر بازگشت داشته باشد ممکن است .

در پایان باید گفت طلاق به هر طریق یا عنوانی باشد آثار خاص خود را دارد که در جای خود مفصل توضیح خواهیم داد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share