هدیه دادن و وعده ازدواج

هدیه دادن و وعده ازدواج

گاهی اوقات اینطور تصور می شود که وعده ازدواج و نکاح و هدیه دادن ایجاد حلقه ی زوجیت می کند و دو خانواده برای ازدواج زمانی را مقرر میکنند و گام را فراتر می نهند و اقدام به پرداخت قسمتی یا تمام مهریه (توسط زوج ) می کنند در حالی که این عمل هیچگونه ضمانتی برای نکاح نمی باشد چرا که قانون بر این است که باید عقد نکاح جاری شود و موانع نکاح در میان نباشد و هم عقدی که جاری می گردد تابع مفاد عمومی قرار داد ها باشد تا اثر این عقد بر طرفین قرار داد اعمال گردد .

در ماده 1035 قانون مدنی اینگونه آورده است که:

(وعده‌ی ازدواج ایجاد علقه‌ی زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.

بنابراین هر یک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می‌تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی‌تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه‌ی خسارتی نماید).

در این بخش اگر رابطه ای جنسی هم صورت بگیرد نکاح و نزدیکی غیر مشروع است هر چند به نکاح منتهی شود و تابع قوانین کیفری و جزایی .

همچنین تعهد به زناشویی الزام آور نیست چرا که اصل آزادی قرار دادها نسبت به طرفین زمانی نافذ است که این قرار داد منعقد گردد.

کارشناس ارشد فقه و حقوق مجید شفیعی نسب
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share