نسب مشروع یا نسبت قانونی

نسب مشروع  یا همان نسب قانونی در واقع نسب ناشی از نکاحی است که عرفی شرعی و قانونی صورت گرفته است.

مطابق قوانین ما نسب زمانی مشروع می باشد که هنگام انعقاد نطفه پدر و مادر با یکدیگر رابطه ی زوجیت داشته باشند.

زمانی که نسیب مشروع باشد پاره ای از آثار حقوقی همانند ارث نفقه و ولایت برای آن طفل بار می شود.

اگر شخصی خود را فرزند مشروع پدر و مادری معرفی کنند اما آنان منکر این نسب باشند. در اینجا باید به داگاه مراجعه شود و با ادله ثابت گردد و یا اگر زنی دارای فرزندی شود اما همسر آن زن بگوید که طفل فرزند من نیست که نفی ولد به نوعی به وجود می آید.

بنابراین هر زمان مشروعیت نسب طفلی مورد اختلاف قرار گیرد برای اثبات باید مواردی از قبیل:

  1. رابطه ی زوجیت
  2. نسب مادری
  3. نسب مادری مشخص گردد و در صورت احراز موارد مذکور مشروعیت نسب طفل مشخص خواهد شد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

 

Share