حق حبس زوجه

در این مقاله می خواهیم از حقی صحبت کنیم که شاید کمتر دختر خانمی در زمان ازدواج از این حق خود باخبر باشند.

سعی بر این شده در این نوشتار به ساده ترین شکل ممکن این حق قانونی را شرح دهیم.

حق حبس زوجه چیست؟

در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی ما از حق حبس زوجه اینگونه یاد شده است:

زن می تواند تا زمانی که مهریه به وی تسلیم یا همان پرداخت نشده است از ایفای وظایفی( منظور همان تمکین خاص) که بر عهده اش می باشد امتناع کند.

به این شرط که مهر او حال باشد و امتناع از تمکین خاص وی مسقط حق نفقه نمی باشد.

به زبان ساده تر می توان این گونه بیان کرد:

یک قاعده کلی در عقود و قراردادها برقرار میباشد که شخص میتواند تا زمانی که تعهد طرف مقابل ایفا نشده است از انجام تعهد خود امتناع کند.

در قرارداد ازدواج زن تعهد می‌کند از مرد تمکین نماید و در مقابل مرد تعهد می دهد که در مقابل این تمکین مهریه بپردازد ، اگر مهریه مدت دار باشد در این صورت زن نمی تواند از حق حبس خود یعنی از ایفای تعهد خود امتناع کند اما در شرایطی که در قرارداد ازدواج مهریه حال (عندالمطالبه) در نظر گرفته شود یعنی به محض عقد قرارداد زن مالک مهر شود می تواند از حق حبس خود استفاده کند و تا ایفای تعهد مرد از اجرای تعهدش خودداری کند.

حق حبس و نفقه

نکته مهم و حائز اهمیتی که اینجا مطرح می شود این است که این امتناع و خودداری (منظور استفاده از حق حبس زوجه) نفقه ای که به زن تعلق دارد را ساقط نمی کند.

اشاره:

می دانید که در صورت عدم تمکین زوجه و اثبات آن در دادگاه خانواده زن ناشزه خواهد شد و در صورت نشوز نفقه به خانم تعلق نمی گیرد.

اما در مورد حق حبس زوجه قانونگذار عدم تمکین را مستحق نفقه دانسته و این یکی از ارکان عدالت اجتماعی است که در قوانین ما برای زوجه در نظر گرفته شده است.

در چه شرایطی حق حبس باطل میشود؟

در صورتی که زوجه باکره باشد میتواند از حق حبس خود استفاده کند این به آن معناست که اگر قبل از گرفتن مهریه به خواست خود از زوج تمکین کند دیگر حق حبس برایشان اجرا نخواهد شد.

چندی پیش مشاوره ای داشتم و خانوم از حق حبس خود استفاده کرده بودند و  آقا چندین بار به زور و اجبار می خواستند که خانم تمکین کند.

ایشون می‌خواستند بدانند آیا با از بین رفتن بکارت حق حبس زایل میشود یا خیر؟ و اگر با زور و اجبار و یا در حالت بیهوشی بکارت وی را زایل کند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ و سرنوشت این حق چه می شود؟

درین باره باید عرض کنم که با از بین رفتن بکارت حق حبس نیز از بین می‌رود ولی در خصوص سوال این خانوم اگر زوج به زور و اجبار متوسل شود حق حبس خانوم از بین نخواهد رفت.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share