گواهی پزشکی برای ازدواج

الزامی بودن مدرک پزشکی

قانون وصلت دو طرف را منوط به انجام برخی از آزمایش ها داده است تا اگر می‌خواهد ایجاد حلقه ای بین دو طرف باشد در صحت و سلامت صورت گیرد و اگر یکی از طرفین بیماری مسری داشته باشد به طرف دیگر منتقل نشود .بیماری هایی از قبیل سل و بیماریهای مقاربتی از جمله سوزاک و سفلیس و ایدز

در ماده ۱۰۴۰ این الزام دیده می‌شود چرا که در آن آمده است هر یک از طرفین می تواند برای انجام وصلت از طرف مقابل تقاضا کند که تصدیق طبیب به صحت از امراض مسری مهم را ارائه دهد البته این امر به صورتی قانون جداگانه ای تحت عنوان قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج آورده شده که در ماده ۲ این قانون به تصریح آورده است که کلیه دفاتر ازدواج مکلفند قبل از وقوع ازدواج نامزدها گواهی گواهینامه پزشک را بر نداشتن امراض مسری مهم مطالبه نمایند.

البته این امراض مهم و نوع آنها از طرف وزارت دادگستری معین و اعلام میگردد.

پس اگر زن و مردی با یک دیگر نامزد هستند برای ازدواج باید حتما به پزشکی که توسط دفاتر ازدواج معرفی می‌شوند رفته و گواهینامه سلامت دریافت نمایند و در آخر به عقد یکدیگر در می آیند.

کدام پزشک برای تایید سلامت زوجین صلاحیت دارد؟

گفته شد که قبل از ازدواج باید به پزشک مراجعه کرد و این امر الزام دارد اما آیا به هر پزشکی می توان مراجعه کرد ؟ و یا دفاتر ازدواج می‌توانند هر پزشکی را معرفی کنند؟

در این موضوع قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج به صراحت عنوان کرده تنها پزشکانی می توانند گواهینامه صادر کنند که پروانه مخصوصی از وزارت دادگستری برای این کار را داشته باشند.

پس هر پزشکی نمی‌تواند معرفی شود و هر پزشکی هم صلاحیت این امر را ندارد و اگر زمانی این مسئله پیش بیاید مورد پیگرد قانونی قرار می گیرد.

البته این ترتیب شامل هزینه هایی هم می شود که تعیین آن توسط وزارت دادگستری و وزارت کشور است.

اگر خلاف آنچه گفته شد هم از جانب یکی از دفاتر ازدواج یا پزشک سرزند قانون برای آن تنبیهی در نظر گرفته که سردفتری در صورت این خطا به حبس تادیبی دو ماه الی یک سال محکوم خواهد شد و پزشک نیز اگر بر خلاف واقع گواهی تندرستی به نامزد بدهد یا حتی بدون جهت و از روی غرض از دادن گواهینامه خودداری نماید به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا ۲ سال محکوم خواهد شد.

کارشناس ارشد فقه و حقوق مجید شفیعی نسب
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share