نکاتی در رابطه با طلاق

 1. در تمامی موارد موارد حتی طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه و ارجاع به داوری نمی باشد زیرا هدف از مراجعات کاهش میزان طلاق است.
 2. وکالت در طلاق جایز است پس قابل فسخ می باشد ولی هرگاه وکالت به صورت عقد خارج لازم و بلاعزل باشد نمی توان آن را فسخ نمود.
 3. وکالت در طلاق حتما باید با قید حق وکیل باشد.
 4. زنی که وکیل در طلاق شده باشد باید با دو عنوان دادخواست دهد.
  الف:اصالتا از طرف خود
  ب:وکالتا از طرف زوج
  در حالت دوم چون زن وکالت و پروانه آن را ندارد نمی تواند از جانب شوهر اقامه دعوی نمایید و در صورتیکه در وکالت حق توکیل به غیر قید نشده باشد نمی تواند به دیگری وکالت دهد .
 5. در دادگاه خانواده یک وکیل نمی تواند هم از جانب مرد و هم از جانب زن وکیل باشد البته این امر مبنای حقوقی ندارد ولی یک رویه قضایی در دادگاه های خانواده می باشد.
 6. زن مطلقه نباید در دوران عادت زنانگی به سر برد یا در حالت نفاس باشد زیرا طلاق زن در این دوران صحیح نیست مگر اینکه زن حامله باشد.
 7. طلاق باید در زمانی صورت گیرد که امکان رابطه وجود داشته باشد ولی رابطه جنسی برقرار نگردد.
 8. .زنی که بین او و شوهرش نزدیکی واقع نشده عده طلاق فسخ ندارد بلکه عده وفات دارد.
 9. زنی که با شوهر خود نزدیکی نداشته ، زن یائسه نه عده طلاق دارد نه عده فسخ نکاح. ولی عده وفات در هر دو مورد باید رعایت گردد.
 10. انواع طلاق:
 • طلاق بائن:در این نوع طلاق شوهر حق رجوع به زن را در مدت عده نداردو اگر زنی با طلاق بائن از شوهر خود جدا شود برای ازدواج مجدد با همسر سابق خود نیاز به نکاح مجدد دارد.این نوع طلاقها نوعا از ناحیه زن می باشد.
 • طلاق رجعی:در طلاق رجعی شوهر در مدت عده حق رجوع به همسر خود را دارد طلاق های که از جانب مرد باشد رجعی می باشد و زن خواهان طلاق نیست و مرد می تواند از قصد خود انصراف دهد.
 • طلاق خلع:زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل دادن مالی از شوهر خود طلاق می گیرد.
 • طلاق مبارات:در این نوع طلاق کراهت از ناحیه طرفین می باشد ولی در این نوع طلاق عوض باید زائد بر میزان مهریه نباشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share