دعوای مطالبه ی مهریه در دادگاه های مربوطه

در صورتی که مهریه ی زن منقول باشد

بنابراین چنین مهریه ای از اموال منقول ناشی از عقد و قرارداد به حساب می آید، زوجه برای مطالبه ی مهریه اش این حق را دارد که علاوه بر دادگاه محل اقامت زوج در دادگاه محل وقوع  عقد ازدواج نیز طرح دعوا نماید.

ماده ی 13 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص اذعان  می دارد:

در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می بایست در آنجا انجام شود.

در صورتی که مهریه ی زن غیر منقول باشد

حال اگر مهریه ی زوج جزء دسته ی اموال غیر منقول باشد طرح دعوای مطالبه ی مهریه در کدام محل است؟

در خصوص طرح دعوا  برای مطالبه ی مهریه ای که مال غیر منقول باشد دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که مال غیر منقول در حوزه ی آن واقع شده است.(ماده ی12 آیین دادرسی مدنی) همچنین ماده ی 12 قانون حمایت از خانواده در این خصوص اذعان دارد:

در دعاوی و امور خانوادگی مربوط به زوجین زوجه می تواند در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل سکونت خود اقامه ی دعوی کند مگر در موردی که خواسته، مطالبه مهریه غیر منقول باشد.

 اگر مهریه ی زن هم وجه نقد باشد هم ملک دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیر منقول ( ملک ) در حوزه ی آن واقع است.(ماده 14 آیین دادرسی مدنی)

سکه ی طلا در حکم اموال منقول است اما زمانی که  مهریه ی زوجه ای که در خارج از کشور باشد سکه ی بهار آزادی باشد باید برای مطالبه ی مهریه خود در دادگاه ایران اقامه ی دعوا نماید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share