بخشش مهریه

بخشش مهریه و اذن پدر

بخشش مهریه و اذن پدر هیچ گونه جنبه ی قانونی و شرعی ندارد بلکه دفاتر اسناد از آن جایی که بخشش مهریه از سوی زن اکثر مواقع از روی اجبار شوهر و یا تصمیم آنی صورت می پذیرد این شرط را گذاشته اند که شرط لازمی نمی باشد اما در قانون شرایطی مهیا شده که زن مهریه خود را به گونه ایی ببخشد که دوباره در صورت پشیمان شدن از این موضوع بتواند آن را پس بگیرد در این صورت زن می تواند مهریه را هبه کند که در این شرایط دفاتر اسناد رسمی این هبه را ثبت کرده و زن هر وقت که بخواهد می تواند طبق قانون از هبه خود رجوع کرده و مهریه را پس بگیرد همچنین زن می تواند در هبه ی مهریه،شرط عوض قرار دهد که این شرط عوض به صورت شرط نتیجه می باشد.

مثلا زن زمانی که دفاتر اسناد رسمی می خواهد هبه را ثبت کند شرط کند که مهریه ام را به تو هبه می کنم به شرط آن که تا زمان حیات من ازدواج مجدد نداشته باشی.مطابق ماده 833 قانون مدنی که پیش بینی نموده است بعد از قبض نیز واهب می تواند با بقای عین موهوبه از هبه رجوع نماید اما باید توجه داشت که اگر زن در حضور شاهدان و همچنین طبق قانون مهریه خود را ببخشد دیگر نمی تواند از بخشش خود رجوع نماید و مهریه را مطالبه کند چرا که مطابق با ماده 806 قانون مدنی هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد که در این جا داین زن و مدیون مرد می باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share