افزایش مهریه پس از عقد

افزایش مهریه پس از عقد با تراضی طرفین ممکن است و هیچگونه منع قانونی و شرعی ندارد.

اما باز هم در میان اکثریت و اقلیت اختلاف است عده ای بر این عقیده اند می توان پس از تعیین کردن مهریه می توان آن را افزایش داد اما بهتر است تحت عنوان هبه کردن مال از طرف زوج به زوجه باشد نه افزایش مهریه.

نظر اقلیت  با در نظر گرفتن اصل اراده همانطور که گفته شد هیچگونه منع شرعی و قانونی ندارد. چراکه مطابق قانون مقدار مهریه بر اساس نظر طرفین است.

((تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است))(ماده 1080 ق.م)

((اگر در نکاح دائم مهر ذکر نشده یا عدم مهر شرط شده باشد نکاح صحیح است و طرفین می توانند بعد از عقد مهر را به تراضی معین کنند و اگر قبل از تراضی بر مهر معین بین آنها نزدیکی واقع شود زوجه مستحق مهر المثل است))(1087ق.م)

بنابر این اگر زوج  با انگیزه ی افزایش مهریه مالی را به زوجه بدهد این مال در حکم هبه است و تمامی آثار آن شاملش می شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

 

Share