عندالاستطاعه بودن مهریه

مهریه یا عندالستطاعه است یا عندالمطالبه منظور است عندالاستطاعه بودن مهریه این است که زمانی که زوج تمکن مالی کافی برای پرداخت مهریه داشته باشد ملزم به پرداخت آن می گردد و عندالمطالبه به صورتی اطلاق می شود که زوجه هر زمان در خواست مهریه را کند باید به وی پرداخت شود.

توافق زن و مرد در نحوه ی پرداخت مهریه عند الاستطاعه به صورت شرط ضن عقد و با توافق طرفین صورت می گیرد.

عندالاستطاعه بودن مهریه در مواردی موجب می شود که زن به حق خود نرسد.

چرا که در این صورت راه هایی وجود دارد از این قبیل که مرد مثلا اموال خود را به نام شخص دیگری کند و ادعا کند که هیچ مالی ندارد تا مهریه ی مربوط را پرداخت نماید که البته لازم به ذکر است که برای این موضوع قانون راهکارهایی را در نظر گرفته است تا افراد از این طریق نتوانند از پرداخت مهریه شانه خالی کنند.

همچنین این امکان هم وجود دارد که شخص هیچگاه توانایی پرداخت مهریه را پیدا نکند و بنابر این زن هم نمی تواند به حق خود دست یابد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

 

Share