خواستگاری

در ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی آمده است:

هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد را می‌توان خواستگاری نمود.

نکته ای که در اینجا مدنظر است آن است که هر توافقی که بین زن و مرد صورت گیرد در مورد زندگی زناشویی آینده ایجاد رابطه زناشویی می کند؟

که در جواب باید گفت تنها این توافق مسبب رابطه به این صورت نمی‌شود چراکه نکاح در حدود مواد خود تابع شرایط عمومی قرارداد ها می باشد.

اما موانع نکاح که در ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی به آن اشاره شده است آن است که زوجه یا زن در عده رجعیه نباشد و خواستگاری کردن از زنی که شوهر دارد و یا در عده است که ممکن است زوج او رجوع کن ممنوع است و این ممنوعیت به این صورت است که مرد عالم و آگاه به مانع داشتن زن باشد و در صورت ندانستن و جهل وی موضوعا خارج است.

بنابراین می‌توان گفت پیمان نامزدی با دختری که شوهر دارد یا مانع قانونی دیگری برای نکاح و ازدواج با او وجود دارد نامشروع و باطل است.

کارشناس ارشد فقه و حقوق مجید شفیعی نسب
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share