حق تنبیه طفل

حق تنبیه در قانون در کنار تربیت کودک برای پدر و مادر شناخته شده است اما از آنجا که تربیت شیوه هر شخص با دیگران متفاوت است، مناسب ترین معیار عرف است و از نظر قرآن باید تنبیه مؤثر باشد.

ماده 1179 قانون مدنی در این زمینه پیش بینی کرده است که ابوین حق تنبلی فرزندان خود را دارد، اما این استعفا نمی تواند اطفال خود را خارج از محدوده عرف تادیب.

نکته ای که لازم است توضیح دهد این است که انگیزه پدر و مادر تنبیه طفل باید به قصد ورزیده شدن باشد و اگر قصد داشته باشد که مجازات شود یا قصد انجام عمل غیرقانونی داشته باشد، دادگاه می تواند پدر و مادر عزیز را مجازات کند و مجازات کند کیفری محکوم کند.

ماده 59 قانون مجازات اسلامی در این زمینه این نوع پیش بینی کرد که:

اقدامات والدین و اولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین که به منظور تادیب و یا حفاظت آن ها انجام شود ،مشروط به این که اقدامات مذکور در حد متعارف ،تأدیب و محافظت باشد جرم نیست.

لذا اقدامی که به منظور تأدیب انجام نشود، یا از حدود متعارف تجاوز کند جرم است.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share