اجرت قیم قانونی و ولی قهری

مسئله ای که در این جا می خواهیم در مورد آن بحث کنیم این است آیا ولی قهری وقتی اموال مذبور را اداره می کند مستحق اجرت می باشد و می تواند از اموال مولی علیه وجوهی را به عنوان اجرت برداشت کند ؟ یا خیر؟

در فقه اما قید در این موضوع آیات در روایاتی آمده است که حول اختلاف است .

درمورد قیم قانونی و وصی این مسئله پذیرفته شده است و اما در مورد ولی قهری نص قانونی وجود ندارد با وجود این می توان گفت که هیچ گونه منع قانونی در مورد استحقاق اجرت ولی قهری وجود ندارد و حتی می توان ماده 1246 ق.م را ملاک قرار داد و همانطور که علما گفته اند عمل شخص محترم است و این احترام موجب می شود که شخص در ازای عمل خویش مستحق اجرت باشد و مجانی بودن کار ولی قهری موجب زیان او خواهد بود پس می توان گفت ولی قهری نیز مانند قیم می تواند مستحق اجرت باشد که البته برای این نظر ایراداتی هم وجود دارد که می توان گفت ولی قهری وظیفه ی اجتماعی و خانوادگی خود را انجام می دهد و این نمی تواند با قیم که ممکن است از یک خانواده دیگر باشد و مسئولیتی هم ندارد قابل مقایسه باشد پس براساس این اثر ولی قهری مستحق اجرت نیست که البته ایرادی که می توان به این نظر گرفت این است که اگر ولی فقیر باشد و هم چنین واجب النفقه مولی علیه باشد می تواند به اندازه احتیاج خود از اموال مولی علیه به عنوان نفقه بگیرد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل خانواده ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

 

Share