وکیل انحصار وراثت

در صورتی که وراث بخواهند تقسیم ترکه کنند میبایست ابتدا اقدام به انحصار وراثت نمایند. برای این امر باید لیست تمامی اموال متوفی را به دارایی محل سکونت متوفی بدههند و در آن تقاضای انحصار وراثت نمایند که در این صورت مالیت بر ارث تعیین میشود و در مرحله بعدی با در دست داشتن رسید مالیاتی  به دادگاه و  شورای حل اختلاف مراجعه خواهند کرد.

چه کسانی می توانند درخواست گواهی انحصار وراثت بدهند؟

  • وراث
  • افراد ذی نفع

نکته:

حتی تقاضای یکی از این افراد کفایت میکند برای گواهی انحصار وراثت.

مدارک جهت درخواست انحصار وراثت

  1. شناسنامه و گواهی فوت
  2. استشهادیه محضری
  3. رسید گواهی مالیاتی
  4. کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث
  5. دادخواست انحصار وراثت

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل انحصار وراثت 44000407-021

Share