سوالات حقوقی فسخ نکاح

 1. فسخ نکاح در چه نوع عقدی میتواند بوجود آید؟
  در مورد عقد دائم و حتی عقد منقطع
 2. آیا تکرار فسخ نکاح حرمت می آورد؟
  خیر.در اجرای صیغه ی طلاق تا سه بار است که حرمت می آورد ولی در فسخ نکاح به هیچ عنوان  در اثر تکرار،حرمت پیش نمی آید.
 3. آیا در فسخ نکاح هم مهریه تعلق می گیرد؟
  اگر پیش از نزدیکی باشد خیر. مگر اینکه فسخ بر اثر عنن باشد که زن مستحق نصف مهریه خواهد بود.
 4. مراحل فسخ نکاح مانند طلاق  است؟
  خیر.فسخ نکاح تشریفات طلاق را ندارد.
 5. آیا فسخ نکاح هم رجوع دارد؟
  خیر.رجوع در مورد طلاق است و در صورت پشیمانی زوجین باید دوباره صیغه ی عقد نکاح را اجرا کنند.
 6. در فسخ نکاح حق با مرد است؟
  خیر. در طلاق است که حق با مرد است و زن  با اثبات عسر و حرج. در فسخ نکاح زن و مرد می توانند هریک اقدام نمایند.
 7. چه مواردی موجب  حق فسخ نکاح  برای زن می شود؟
  جنون ،عنن،حصاء ، ناتوانی مرد از انجام عمل زناشویی
 8. چه مواردی موجب حق فسخ نکاح برای مرد می شود؟
  عيوب مختص زن طبق ماده 1123 قانون مدنی عبارتند از:
 • قرن
 • جذام
 • برص
 • افضاء
 • زمين‌گيری
 • نابينايی از دو چشم

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share