رضایت به درمان

اصل رضایت به درمان بیانگر اصلی است که شخص بیمار بایستی قبل از هر گونه دریافت درمان یا عمل جراحی ،با توجه به توضیحاتی که از مرکز درمانی دریافت کرده است ،آن را اجازه دهد.

رضایت بیمار، از یک درمان سرپایی گرفته تا اهدای عضو ،باید محض و فارغ از هر مداخله و اجباری باشد .

اصل رضایت بیمار یکی از مهمترین بخش ها در اخلاق پزشکی و حقوق بشر بین الملی است .

این رضایت به دو صورت اعطا می شود:

  1. رضایت شفاهی
    برای مثال بیمار بیان می دارد که : من تمایل به انجام عکس برداری با اشعه ایکس دارم .
  2. رضایت کتبی
    برای مثال : با امضا کردن یک رضایت نامه برای عمل جراحی

بیمار می تواند با رفتار های منفعلانه نیز رضایت خود را بیان دارد . به طور مثال با بالا نگه داشتن بازوهای خود به سمت بالا ، رضایت خود از اخذ آزمایش خون را نشان می دهد.

به هر حال وقتی که اهلیت لازم برای رضایت دادن ،همچنین آگاهی در مورد منافع و مضرات نوع درمان برای بیمار توضیح داده نشده باشد ،چیزی که صورت می گیرد ، رضایت به معنای مطلوب کلمه نمی باشد.

اهلیت به معنای توانایی بر استفاده و فهم اطلاعاتی است که بر مبنای آنها تصمیمی گرفته می شود و آن تصمیم مورد حسابگری بیمار برای انتخاب درمان قرار می گیرد .

تعریف رضایت

برای اینکه رضایت ، صحیحاً واقع شود ، بایستی داوطلبانه و آگاهانه بوده و شخصی که رضایت می دهد باید صلاحیت تصمیم گیری را داشته باشد .

این اصطلاحات در ذیل مشروحاً بیان می گردد :

داوطلبانه : تصمیم گیری برای رضایت دادن یا ندادن به درمان بایستی توسط خود اشخاص صورت گیرد و نباید تحت تأثیر کارمندان مرکز درمانی، دوستان یا خانواده صورت گیرد .

آگاهانه : شخص بایستی از تمام اطلاعات و اصلاحات مربوط به درمان شامل منافع و ریسک ها (خطرات) ،همچنین روشهای جایگزین درمان و اینکه اگر درمان صورت نگیرد ،چه اتفاقی می افتد آگاه باشد .

اهلیت :شخص بایستی توانایی علمی و عملی در اعطای رضایت داشته باشد ، بدین معنا که وی بتواند اطلاعاتی را که دریافت کرده است را بفهمد و بتواند از آنها برای یک تصمیم گیری آگاهانه استفاده کند .

اگر این شخص بالغ اهلیت یک تصمیم گیری داوطلبانه و آگاهانه برای رضایت به درمان یا رد یک روش درمانی خاص را داشته باشد ، تصمیم او مورد احترام است . این تصمیم حتی در صورتی که منجر به مرگ خودش یا فرزند ی که هنوز به دنیا نیامده است نیز بشود محترم است .

مسأله اخیر لحاظ بین المللی مورد احترام بوده و در قوانین ما ، اگر نتوان عنوان محرمانه خاصی برای آن یافت؛ می توان از لحاظ قوانین مجری در حوزه مسولیت مدنی ، ما در یا تصمیم گیرنده را در این خصوص تا حدودی مسئول دانست .

به هر حال این موضوع ، از مباحثات چالش بر انگیز در حوزه اخلاق پزشکی است و به نظر می رسد نیاز به مجالی بیش برای این مقال است .

برای مشاوره تخصصی جرایم پزشکی با وکیل حقوق پزشکی می توانید با شماره 44000407-021 تماس حاصل فرمایید.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار

Share