چه پرونده های کیفری قبل از رسیدگی باید به شورای حل اختلاف بروند؟

img-news: 
summery-news: 

ابلاغیه جدید رییس قوه‌ قضاییه

اخیرا بخشنامه ای با عنوان بخشنامه شورای حل اختلاف تصویب شده است که بر اساس این بخشنامه، بسیاری از پرونده‌های کیفری قبل از رسیدگی باید به شورای حل اختلاف بروند مبنای این بخشنامه بر صلح و سازش و نقش آن در پیشگیری از اطاله دادرسی است و با تصویب آن سعی شده تا از حجم ورودی های پرونده های کیفری جلوگیری شود.
ارجاع پرونده های کیفری بر اساس این بخشنامه طبق سه محور جرایم قابل گذشت و جرایمی که دارای دو جنبه هستند و جرایمی که صرفاً جنبه عمومی دارند انجام می شود.

body-news: 

ابلاغیه جدید رییس قوه‌ قضاییه

اخیرا بخشنامه ای با عنوان بخشنامه شورای حل اختلاف تصویب شده است که بر اساس این بخشنامه، بسیاری از پرونده‌های کیفری قبل از رسیدگی باید به شورای حل اختلاف بروند مبنای این بخشنامه بر صلح و سازش و نقش آن در پیشگیری از اطاله دادرسی است و با تصویب آن سعی شده تا از حجم ورودی های پرونده های کیفری جلوگیری شود.

ارجاع پرونده های کیفری بر اساس این بخشنامه طبق سه محور جرایم قابل گذشت و جرایمی که دارای دو جنبه هستند و جرایمی که صرفاً جنبه عمومی دارند انجام می شود.

جرایم قابل گذشت

منظور از جرایم قابل گذشت، جرایمی است که با گذشت شاکی تعقیب و رسیدگی آن متوقف و حتی در صورت صدور حکم قطعی نیز اجرای آن متوقف می شود. طبق این بخشنامه اینگونه پرونده‌ها باید قبل از ثبت در دادسرا برای میانجیگری یا صلح و سازش به شورا ارسال شود. ماده ۱ این بخشنامه بیان می‌کند که در تمام جرایم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از کتاب تعزیرات شامل مواد ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۲۲، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۴۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، با حفظ ترتیباتی جهت حفظ ادله جرم و رعایت حقوق شاکی و نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم قبل از ثبت در دادسرا یا دادگاه جهت میانجیگری و ایجاد صلح و سازش به شورای حل اختلاف ارسال می شود.

از جمله این جرایم عبارتند از توهین و افترا و تهدید تصرف عدوانی عدم استرداد طفل سپرده شده سقط جنین تخریب اصول پزشکی و غیره.

با وجود این که در این بخشنامه، حفظ ادله جرم مطرح شده است اما در عمل در جرمی چون قصور پزشکی با مشکلاتی همچون عدم ارجاع به پزشکی قانونی در زمان لازم و از بین رفتن صدمات ناشی از جرم مواجه است.

علاوه بر این، با وجود اینکه هدف این بخشنامه جلوگیری از اطاله دادرسی می باشد، در جرایمی که در شورا با صلح و سازش حل نشود، همین امر باعث طولانی تر شدن دادرسی می شود.

جرایم دو جنبه ای

جرایمی که دارای دو جنبه عمومی و خصوصی هستند نیز قبل از ثبت در دادسرا به شورا ارجاع می شود.

در این گونه جرایم در صورت صلح و سازش در شورا این امر در خصوص جنبه عمومی جرم از موجبات تخفیف است.

جرایمی که صرفاً جنبه عمومی دارد

مانند جرایم مربوط به مواد مخدر که آنها مشمول رسیدگی در شورای حل اختلاف نمی شوند.

کارشناس ارشد حقوق جزا سرکار خانم فاطمه آگهی
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل کیفری 44000407-021

Share