چگونگی اطلاع از پرونده قضایی خود به وسیله ی پیامک

img-news: 
summery-news: 

با راه اندازی سامانه ی پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی پی گیری های قضایی برای عموم آسان تر می گردد البته لازم به ذکر است که این خدمات به افرادی ارائه می شود که شماره تلفن همراه آنها در سیستم مدریت قضایی ثبت شده باشد در غیر این صورت خدمات ارايه داده نخواهد شد.

body-news: 

با راه اندازی سامانه ی پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی پی گیری های قضایی برای عموم آسان تر می گردد.

البته لازم به ذکر است که این خدمات به افرادی ارائه می شود که شماره تلفن همراه آنها در سیستم مدریت قضایی ثبت شده باشد در غیر این صورت خدمات ارايه داده نخواهد شد.

در سامانه ی پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی خدمات ذیل را از طریق پیامک دریافت کنید:

  1. دریافت خلاصه پرونده
  2. دریافت رمز پرونده
  3. دریافت شعبه رسیدگی کننده و آدرس
  4. پیشنهاد و یا انتقاد

افراد می توانند برای دریافت راهنمایی چگونگی استفاده از این سامانه عدد صفر را به شماره 500049 پیامک کنند.

 سامانه ی پیام کوتاه خدمات الکترونیک قضایی

برای دریافت هرکدام از اطلاعات ذیل عدد مربوط را به شماره ی 500049 پیامک نمایند:

  1. راهنمای دریافت خلاصه ی پرونده عدد یک
  2. راهنمای دریافت رمز پرونده عدد دو
  3. راهنمای شعبه ی رسیدگی کننده و آدرس عدد سه
  4. راهنمای ارسال انتقادات و پیشنهادات عدد نه

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share