شرایط نگهداری حیوانات خانگی در منازل

نگهداری حیوانات خانگی در آپارتمان ها

اشخاصی که مایل به نگهداری حیوانات در منازل آپارتمانی خود هستند باید به ضوابط و مقرراتی که برای نگهداری حیوانات در آپارتمان ها مشخص شده است توجه نمایند.

و همچنین ساکنین مجتمع ها اگر از وجود چنین حیواناتی رنج می برند می توانند در مواردی که ذکر خواهد شد از تداوم حضور حیوانات جلوگیری نمایند.

 آپارتمان ها دارای قسمت های مشترک می باشند همانند راه رو ها ،راه پله ها، پشت بام ،حیاط و پارکینگ، هیچ کس حق نگهداری حیوان را در موارد مذکور ندارد حال چه حیوان اهلی و چه وحشی باشد در صورت دیدن مواردی اینچنین می توان در این خصوص طرح شکایت نمود.

همچنین اگر کسی می خواهد حیوان را در خانه ی شخصی خود نگهداری کند در صورتی که وجود آن حیوان ایجاد بیماری و آلودگی و مزاحمت برای همسایگان نداشته باشد بلامانع است.

در صورتی که در مجتمع ها چنین موردی یافت شد با نظر هیئت مدیره به دارنده ی آن حیوان در وهله ی اول تذکر داده می شود و در صورتی که مشکل برطرف نشد می تواند در خصوص امر مذکور شکایت مطرح کرد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفن رایگان 44335358_021

 

Share