فروش اموال غیر قابل افراز

بعضی از املاک  به طور کلی و با نظر دادگاه و اداره ثبت قابلیت افراز ندارند حال سوالی که ممکن است مطرح شود اینست که چنانچه یکی از شرکا قصد فروش داشته باشند تکلیف چیست؟

اگر هریک از شرکا در خواست فروش سهم خود را از دادگاه نماید در این صورت سهم وی توسط دادگاه به فروش می رسد.

حال اگر یکی از مالکین ملک مشاع یا همه ی آنها در خواست فروش کل آن ملک را نمایند دادگاه ابتدا به اجرای احکام دستور فروش آن ملک را خواهد داد و سپس واحد مذکور مبادرت به فروش مال مذکور خواهد ورزید.

ماده 4 قانون افراز و فروش املاک مشاع و ماده ی 9 آیین نامه اجرایی این قانون در خصوص تشریفات آیین دادرسی برای در خواست فروش اموال غیر قابل افراز اذعان می دارد:

برای صدور دستور فروش ملک غیر قابل افراز نیازی به تقدیم دادخواست، پرداخت هزینه دادرسی، تعیین وقت رسیدگی و در نهایت صدور حکم نیست زیرا مانند درخواست اجرای حکم می باشد.

بنابر این و به این دلیل که تصمیم نهایی دادگاه نوعی دستور تلقی می شود نه قرار و نه حکم، از این رو  قابل تجدید نظراست و فرجام خواهی نمی باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل ملکی 44000407-021

Share