عدم پرداخت شارژ آپارتمان ها

در صورتی که هرکدام از همسایه ها در آپارتمان ها از پرداخت شارژ و هرکدام از هزینه های مشترک خودداری نماید می توان علیه وی طرح دعوا نمود.

قانون تملک آپارتمان ها در این خصوص اذعان دارد که:

چنانچه هرکدام از مالکین از پرداخت هزینه های مشترک مانند آب، گازوئیل، آسفالت پشت بام، سرایداری، نگهبانی، هزینه ی نگهداری تاسیسات، آسانسور، باغبان، تزئینات قسمت های مشترک، نمای ساختمان و .. خودداری نماید هرکدام از همسایه این حق را دارند که علیه وی اقدام به طرح دعوا نمایند.

البته لازم به ذکر است که طرح این دعوا در صورتی امکان پذر است که برای ساختمان مدیر تعیین نموده باشند و هزینه های مشترک را بواسطه اظهار نامه رسمی درخواست کرده باشند.

واحد تحریریه گروه وکلای کورش

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل ملکی 44000407-021

Share