نکات مهم خرید و فروش سرقفلی

نکات مهم در خرید سرقفلی

  1. شغل: شغل از این نظر اهمیت دارد که هدف از خريد بايد معلوم و مشخص باشد . خريدار در صورتي که مي خواهد شغلي غير از شغل قيد شده در اجاره نامه سابق را داشته باشد بايستي در هنگام انعقاد اجاره نامه جديد، شغل مورد نظر خود را درج نمايد. حتي اگر مجبور به پرداخت حق مالکانه خارج از مظنه عرفي شود زيرا بعد از انتقال و تنظيم اجاره نامه اخذ رضايت مالک براي تغيير شغل سخت تر خواهد بود و حتی امکان فسخ قرارداد و تخلیه توسط مالک بدون پرداخت حق کسب و پیشه وجود دارد .
  2. انتقال: اگر حق انتقال به غير وجود داشته باشد لازم است دقت شود که انتقال دهنده (مستاجر) در مدت اجاره مي خواهد حق حقوق خود را انتقال دهد يا خير ؟ علي رغم اينکه اين مسئله خطر زيادي را در برندارد ولي شايسته است مستأجري که داراي حق انتقال است در صورتي که مدت اجاره اش منقضي شده باشد بدواً با الزام مالک به تنظيم اجاره نامه جديد (توضيح داده خواهد شد) حقوق قانوني خود را تثبيت و سپس اقدام به انتقال نمايد. در اين صورت ، قطعاً مشکلی، حقوق مستاجر (مالک سرقفلی) را تهديد نخواهد کرد.

نکات مهم در فروش سرقفلی

  1. اطلاع به مالک در صورت عدم وجود حق انتقال به غير :
    لازم است اين موضوع رسماً با اظهارنامه به اطلاع مالک ملک برسد.
  2. أخذ مجوز انتقال از  مالک در صورت عدم رضايت:
     در صورتی که مالک راضی به انتقال ملک نباشد مالک سرقفلی می تواند با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز انتقال، بصورت قانونی نسبت به انتقال سرقفلی اقدام نمايد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل متخصص سرقفلی 44000407-021

Share