قولنامه

زمانی که طرفین قرار داد، قصد انجام معامله ای را داشته باشند اما مثلا ثمن (پول) مشتری یا کالای فروشنده آماده نباشد همانطور که از اسم آن پیداست قول معامله را با تنظیم  قولنامه به یکدیگر می دهند می دهند.

قولنامه برای معامله ی خودرو ، ملک و مواردی از این قبیل  تنظیم می شود.

از نظر حقوقدانان اگر موضوع قولنامه ملک یا زمین باشد جزء حقوق دینی غیر منقول می باشد و به طور کلی و برای تنظیم دادخواست و... در حکم مال غیر منقول محسوب می شود و شرایط مال غیر منقول هم شامل آن می شود.

قولنامه را به نوعی می توان هرگونه قول و تعهد و توافق را برای واقع شدن عقد بین طرفین که مکتوب شده و به امضای طرفین(وگاهی هم دو شاهد) می رسد.

در قانون مدنی قرار دادی تحت قول نامه موجود نمی باشد اما مطابق قانون 10 قانون مدنی که اذعان می دارد:

قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آنرا منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

قولنامه را می توان مطابق ماده ی مذکور جزء همان (قراردادهای خصوصی... ) و به نوعی تحت عنوان عقود نامعین به شمار آورد. بهتر است قولنامه در دفاتر اسناد رسمی و بنگاه های معتبر معاملات و با حضور شاهدین تنظیم گردد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل ملکی ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share