محدوده مشخص تغییر سن مطابق قانون

بر اساس ماده ی واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها مصوب بهمن هزار و سیصد شصد و هفت، تغییر تاریخ تولد اشخاص به کمتر از پنج سال ممنوع می باشد و رسیدگی به درخواست تغییر سن بیش از پنج سال نیز به تجویز تبصره همین قانون منحصرا به عهده کمیسیون مقرر در آن محول شده است.

بنابر این اگر شخصی تقاضای تغییر سن بیش تر از حدود مقرر را داشته باشد به دلیل ذی حق نبودن شخص قرار رد دعوا صادر می شود حال در صورتی که به طور مثال شخصی ادعا کند که سنش آن سنی نیست که در سجل وی ثبت شده است و این شناسنامه به طور مثال شناسنامه ی خواهر اوست که در کودکی فوت کرده و پدر وی آن را ابطال ننموده و  پس از تولد او شناسنامه ی خواهرش به او داده شده که این کار خلاف قانون است اما در زمان های گذشته رایج بوده و دادگاه با شنیدن گواهی شهود وی و انجام تحقیقات لازم و بر مبنای مشخص حکم به ابطال شناسنامه صادر می کنند .

اما گاه پیش می آید که اشخاص به وسیله ی این ترفند می خواهند سن خود را از حد معمول کمتر نشان دهند و حتی شهودی هم می آورند اما دادگاه بلاخره از اظهارات خواهان و دفاعیات اداره ی ثبت احوال پی به غیر قانونی بودن دعوا برده و حکم بطلان دعوا را صادر می نماید.

مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل ثبت احوال ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share