کاهش سن در شناسنامه

اگر واقعاً تمایل به کاهش سن در شناسنامه خود دارید، با مدارک زیر با گروه وکلای کورش 44000407-021 تماس گرفته و با تعیین وقت و اخذ مشاوره به نتیجه دلخواه برسید.

مرجع رسیدگی کننده به درخواست اصلاح سن در شناسنامه

کاهش سن در شناسنامه از دو طریق صورت می پذیرد:

  1. اداره ثبت احوال
  2. دادگاه

اشخاص بالاتر از ۱۸ سال و کسانی که زیر ۱۸ سال دارید به شرطی که دارای حکم رشد باشند و یا پدر یا جد پدری آنها موافق باشد(قیم و وصی نیز) می توانند درخواست اصلاح تاریخ تولد را بدهند اما این درخواست دارای شرایطی است.

  • اول آنکه کمیسیون اداره ثبت احوال به شرطی به درخواست توجه می کند که درخواست تغییر برای بیش از ۵ سال باشد .
  • چنانچه درخواست برای کمتر از ۵ سال باشد باید به دادگاه مراجعه شود.
    (البته دادگاه صلاحیت رسیدگی به درخواست برای تغییر هر تعداد سالی را داراست).

مدارک مورد نیاز جهت اقدام به کاهش سن در شناسنامه

  1. شناسنامه فرد و کارت ملی وی (دوکپی از آن لازم می باشد).
  2. معاینات پزشکی قانونی (بررسی تراکم استخوان)
  3. عکس نیز متعاقباً در صورت نیاز 

قبل هر اقدامی مشاوره حقوقی در خصوص کاهش سن شما الزامی می باشد و باید با وکیل ثبت احوال موسسه شرایط شما بررسی شود.

مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل ثبت احوال 44000407-021

Share