تغییر اسم در شناسنامه

در بدو تولد نام انسان ها توسط افراد دیگری از قبیل والدین یا خویش تعیین خواهد شد و خود فرد در این زمینه نقش ندارد بنابراین لازم است بر نوزاد تازه متولد شده نامی مناسب و مناسب قرار گیرد زیرا این نام می تواند بعدا در روح و روان او موثر واقع شود.

با این حال با آماری که وجود دارد متوجه میشویم چه بسیار هستند افرادی که نام خود را دوست ندارند و تمایل به آن را تغییر دهید.

صرف نادان نام باعث نمی شود که امکان تغییر آن وجود داشته باشد و ماده 20 قانون مجازات ثبت مواردی که ممکن است تغییر نام برای آن وجود داشته باشد:

 1. نام هایی که موجب هتک حقیقت مقدسات اسلامی می شود.
 2. اسامی ترکیبی ناموزون مانند: "سعید بهزاد، شهره فاطمه، حسین معروف به کامبیز و ...."
 3. اسامی زننده و مستهجن
 4. اسامی نامناسب با جنس
 5.  کلمات زائد و غیر ضروری در نام اشخاص
 6. هم نام بودن فرزند با پدر یا مادر در یک خانواده.
 7. هم نام بودن برادران یا خواهران در یک خانواده.
 8. تغییر نام از عربی به شکل فارسی از جمله رحمن به رحمان، اسمعیل به اسماعیل، اسحق به اسحاق و ... 
 9. تغییر نام افرادی که با تأیید مراجع ذیصلاح به دین مبین اسلام تبدیل می شوند. 
 10. تغییر نام افرادی که تغییر جنسیت داده و دادگاه صالحه حکم به تغییر نوع جنس در اسناد سجلی و شناسنامه آنها صادر شده است.

اسامی دیگر از طریق دادگاه و توسط وکیل تغییر نام متخصص امکان پذیر است.
برای مشاوره دراین خصوص با شماره 44000407-021 تماس بگیرید فرمایید

چه افرادی می توانند برای تغییر نام اقدام اقدام کنند؟

 1. افرادی از 18 سال به بالا.
 2. افراد کمتر از 18 سال که حکم رشد رشد دارند.
 3. پدر یا پدر پدری با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان کمتر از 18 سال.
 4. سرپرست قانونی (قیم، امین، وصی) برای افراد ملکی و محجور با ارائه مدارک مستند که سمت او احراز شود.

برای تغییر نام چه مدارکی لازم است؟

 • ارائه اصل شناسنامه و دو برگ آن تصویر. 
 •  فرم درخواست تکمیل تغییر نام .
 • پرداخت هزینه متعلقه طبق توافرا جاری.

م، آخر اینکه :

 • در صورتی که رای صادر شده (موافق) درخواست خواسته صادر شده باشد:
   پس از رؤیت متقاضی و درخواست تقاضای اجرای نسبت به تعویض شناسنامه با نام جدید اقدام خواهد شد. 
 • با توجه به این که متقاضی می تواند با درخواست متقاضی صادر شود:
  اقامه دعوای پس از رعایت آن می تواند با مقررات ماده 4 قانون ثبت احوال ظرف مدت تعیین شده (10 روز از تاریخ انهدام) نسبت به تصمیم متوقیز به دادگاه محل اقامت خود مراجعه و اعتراض

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقیبا وکیل ثبت نام احوال 44000407-021

Share