حذف نام همسرازشناسنامه

بعد از طلاق و جدایی معمولا افراد تمایلی به برجا ماندن نام همسر سابقشان نخواند داشت و همواره به دنبال راهکار هایی برای از بین بردن نام همسر سابق خود میباشند.

برای انجام این کار به این مطلب باید توجه کرد که آیا خانم باکره میباشند یا خیر؟

در صورتی که زوجه همچنان دوشیزه باشد میتوان بعد از طلاق نام همسر خود را از شناسنامه حذف کند و شناسنامه ی جدید صادر میشود.

در حالی که اگر زوجه باکره نباشد امکان حذف و اخذ شناسنامه مجدد از اداره ثبت نخواهد بود مکر اینکه فرد بخواهد ازدواج دیگری نماید که در این صورت با احراز و معرفی آن فرد در هنگام عقد نام همسر قبل پاک خواهد شد.

برای آنکه فرد بتواند از اداره ی ثبت شناسنامه مجدد بگیرد میبایست با احراز و اثبات شرایط از دادگاه در این باره حکم بگیرد و با در دست داشتن حکم دادگاه اقدام به تعویض شناسنامه کند که در آن نام همسر سابق او قید نشده باشد.

دادگاه صالح برای صدور حکم مزبور ،دادگاه محل صدور شناسنامه خواهد بود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل ثبت احوال ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share