وکیل متخصص ثبت احوال

از سازمان های دولتی کشور (سازمان ثبت احوال) می باشد که وظیفه تهیه اطلاعات ثبتی اساسی مانند زاد و ولد، مرگ ومیر و ازدواج و همچنین صدرور مدارک هویتی از جمله شناسنامه را بر عهده دارد.

شناسنامه یا سجل یکی از اسناد هویتی در ایران است و همانطور که گفته شد از وظایف سازمان ثبت احوال است که برای هر شهروند ایرنی صادر کند.

شناسنامه به عنوان یکی از اسناد هویتی در برگیرنده اطلاعات شخصی فرد از قبیل نام، نام خانوادگی، نام پدر ، نام مادر، تاریخ و محل تولد، نام همسر و فرزند ، تاریخ فوت و ... می باشد.

با تولد هر شخص این سند به در خواست پدر طفل در سازمان ثبت احوال صادر می شود یعنی در واقع با صدور این سند شخص دارای هویت حقوقی و اجتماعی می گردد و به عنوان یک شخص حقیقی و یک شهروند محسوب می شود و می تواند از تمامی حقوق مادی و معنوی یک شخص حقیقی مشمول حال وی می گردد و با فوت او و ابطال این سند هویت او به عنوان یک فرد به طور کامل از بین می رود شخص فاقد شناسنامه فاقد هویت محسوب میشود و دارای هیچگونه حق و حقوقی به عنوان یک شخص نمی باشد.

بنابر دلایل مذکور دال بر حائز اهمیت بودن این سند هویتی یکسری قوانی تحت عنوان قوانین ثبت احوال مصوب 1363 و مشتمل بر 46 ماده ی قانونی می باشد وضع گردیده است و هرگونه اقدام و تغییر در مورد شناسنامه باید در چهار چوب این قوانین انجام پذیرد در غیر این صورت هرگونه اقدام خودسرانه و بدون آگاهی در سندی که جنبه ی هویتی دارد موجب وارد شدن ضرر و زیان به دارنده ی آن می گردد از این رو وکیل ثبت احوال با در اختیار قرار دادن اطلاعاتی در خصوص قوانین ومقررات ویژه این سند و ارائه ی راهکار های قانونی تعریف شده در خصوص اعمال هرگونه تغییرات و سایر امور در این مهم را در اختیار اشخاص قرار می دهد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل ثبت احوال ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share