اعاده ی اعتبار تاجر ورشکسته

برای مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری با وکیل امور ورشکستگی با شماره های 44335235-021 و 44335358-021 تماس حاصل فرمایید.

طبعا تاجری که ورشکسته می شود دیگر به هیچ عنوان قادر به از سرگیری فعالیت های تجاری خود نیست.

حال اگر تاجر ورشکسته پس از پرداخت کلیه دیونی که بر ذمه ی وی بوده است بتواند درخواست اعاده ی اعتبار یعنی بازگرداندن اعتبار قبلی اش به وی نماید می تواند فعالیت های تجاری خود را از سر بگیرد.

ماده ی 561 قانون تجارت در این خصوص اذعان دارد:

هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است کاملا بپردازد حقا اعاده اعتبار نموده است.

البته در این قانون برای جلوگیری از اینکه طلبکاران مبالغ زیادی از جهت متفرعات و ..   از تاجر ورشکسته در خواست نکنند شرایطی را مد نظر قرار داده است که آن تاجر هم بالاخره پس از پرداخت دیونش بتوانند اعتبار و کسب کار خود را از سر گیرد.

طلبکار ها نمی توانند جهت تاخیری که در اداء طلب آنها شده است برای بیش از پنجاه سال مطالبه متفرعات و خسارات نمایند ودر هر حال متفرعاتی که مطالبه می شود در سال نباید بیش از صدی هفت مطالبه شود(ماده 563 قانون تجارت).

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share