حق ملاقات فرزند با خویشاوندان

در صورت طلاق زوجین و دارا بودن فرزند هرکدام از طرفین که حضانت طفل را عهده دار است نمی تواند  مانع ملاقات طفل با خویشاوندان وی گردد.

اگر در خصوص ملاقات فرزند بین ابوین اختلاف باشد باید به دادگاه مراجعه نمایند و در این صورت دادگاه مداخله می کند.

اگر طرفین در خصوص زمان و مکان ملاقات با یکدیگر به تفاهم برسند دادگاه نظر آنها را محترم می شمارد در غیر این صورت دادگاه مداخله می نمایدبرای مثال: حق ملاقات با طفل نباید کمتر از یک بار در ماه باشد.

و مطابق 42 قانون حمایت از خانواده: پدر و مادر طفلی که حضانت به واگذار شده است نمی تواند طفل را برای سکونت به غیر از محلی که برای آنها توسط دادگاه مقرر شده است و یا غیر از محل اقامت قبل از وقوع طلاق ببرد و یا فرزند را بدون رضایت طرف دیگر به خارج از کشور بفرستد مگر در صورت ضرورت و با کسب اجازه از دادگاه.

مطابق قانون و عرف ،حق ملاقات اجداد با نوه را نیز دادگاه در نظر می گیرد بنابر این نمی توان کودک را از ملاقات با اجداد پدری و مادری منع نمود. لازم به ذکر است که جد پدری به عنوان ولی قهری است ودر صورت لزوم طفل نیز بر عهده ی اوست پس بنابراین همانطور که گفته شد نمی توان طفل را از ملاقات با وی منع نمود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانواده 44000407-021

Share