استفاده از حق حبس و امکان استحقاق نفقه

اگر مرد مهریه زن را پس از انعقاد صیغه ی عقد پرداخت نکند زن می تواند از حق حبس(قبل از نزدیکی) استفاده کند یعنی می تواند تمکین ننماید، حال در این زمان آیا زن مستحق نفقه است یا خیر در میان حقوقدانان اختلاف نظر است.

نظر اکثریت این است که مطابق ماده ی 1085 قانون مدنی حق حبس، به عنوان حقی برای زن در نظر گرفته شده است پس بنابراین عدم تمکین زوج  که به منزله ی استفاده از حق حبس است ندارد زیرا به محض انعقاد عقد زن مستحق نفقه می باشد.

نظر اقلیت بر این است که  اگر مهریه پرداخت نشود و زوجه نیز از حق حبس خود استفاده کند یا استطاعت مالی داشته باشد ولی نفقه را پرداخت نکند قابل تعقیب کیفری است.

نظر دیگر بر این است که اگر مهریه حال باشد و مهریه به زوجه تسلیم نشده باشد و نزدیکی میان زوجه صورت نگرفته باشد او می تواند با استفاده از حق حبس خود از انجام وظایف زناشویی امتناع ورزد، این امتناع او موجب اسقاط حق نفقه نخواهد بود بنابراین می توان گفت که زوجه مستحق دریافت نفقه است اما مطابق قانون مجازات اسلامی قابل  تعقیب کیفری نمی باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی با وکیل خانواده 44000407-021

Share