انتقال وجه اشتباهی به حساب دیگری

مواردی دیده شده است مبنی بر اینکه گاه کارمندان بانک مبلغی را سهوا به حساب دیگری واریز می نمایند و یا اینکه حتی پیش می آید که خود اشخاص با وارد کردن اشتباهی شماره حساب و یا کارت های اعتباری وجه را اشتباهی به حساب فرد دیگری واریز می کنند.

معمولا  در این مواقع بانک با اشخاصی که سهوا وجه به حساب آنها واریز شده است تماس می گیرد و در خواست برگرداندن آن مبلغ را می نماید.

حال مسئله این است که اگر شخص در صورتی که بانک با وی تماس حاصل کرده باشد و در خواست بازگرداندن مبلغ مورد نظر را نموده  اما آن شخص بدون توجه به درخواست بانک وجه را خرج  کرده باشد آیا در این مواقع عنوان مجرمانه ی تحصیل مال نامشروع به آن شخص بار می شود؟!

در  اینجا باید گفت در صورت بروز چنین اتفاقی شخصی که در خواست بازگزداندن وجه را دارد فقط می تواند صرفا همین درخواست را داشته باشد و بنابراین نمی تواند شخصی را که اشتباهی وجه را به حساب او واریز نموده است و وی حال به هردلیلی آن را خرج کرده تحت عنوان مجرمانه ی مذکور متهم کند و البته لازم به ذکر است که شخص دریافت کننده ی وجه در خصوص بازگرداندن آن مکلف می باشد.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share