دختر و پسر چه زمانی می توانند ازدواج کنند؟

زمانی که دختر ایا زن میتواند در نکاح مردی که خالی از منع برای ازدواج است در بیاید چه زمانی است؟

قانون در این باب آورده است آن زمان بعد از بلوغ زوجه می باشد و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نکاح قبل از بلوغ را ممنوع دانسته و اینکه سن بلوغ چه سنی است باز محل گفت و گو است.

در فقه سن بلوغ را ۹ سال تمام قمری ذکر کرده اند و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است.

که به تاریخ شمسی دختران می‌شود ۸ سال و ۸ ماه و ۲۰ روز و در پسران می‌شود تقریباً ۱۴ سال و ۶ ماه و ۱۲ روز شمسی.

که در این مطلب بین برخی از فقها اختلاف نظر است چرا که فتوای بعضی از آنان به ۱۰ سالگی دختران است و بعضی دیگر ۱۳ سالگی را بلوغ ذکر کرده‌اند که این سن بلوغ در رابطه با اعمال عبادی و معاملات می باشد.

اما آنچه برای بلوغ در قانون جهت نکاح آمده برای دختران بعد از سن ۱۵ سالگی است و برای مردان و پسران بعد از ۱۸ سالگی است پس قانون برای دختر و پسر جهت نکاح سن خاصی را مقرر نموده که قبلا آن را با شرایطی امکان دارد و از آن سن به بالا تابع این قانون است.

کارشناس ارشد فقه و حقوق
مشاوره حقوقی تلفنی با وکیل خانواده 44000407-021

 

Share