سوء استفاده در شبکه های اجتماعی

سوء استفاده در شبکه های اجتماعی

سوء استفاده از عکس ها و نوشته ها در شبکه های اجتماعی

با پیدایش شبکه های اجتماعی متعدد در جوامع بشری می توان گفت به نوعی این شبکه ها در راه پیشرفت جامعه و سرعت بخشیدن به کار های روزمره ی افراد نقش به سزایی دارند. با خبر شدن از بهترین و جدید ترین اخبار در عرصه های مختلف، کسب و کار، تجارت و... از فواید مهم و به سزای شبکه های اجتماعی می باشند. در این میان همانند سایر امور وجود افراد سود جو و سوء استفاده گر نیز یافت می شود که با اعمال ناپسند خود گاه ضربات جبران ناپذیری به افراد پدید می آورند.

سوء استفاده از عکس ها

افراد سوء استفاده گر در واقع افرادی که دارای تفکراتی بیمار گونه اند به کار هایی از این قبیل روی می آورند که منجر به وارد آوردن صدمات روحی و حتی گاه جانی برای اشخاص بزه دیده می گردد . گاه افراد با هک کردن رایانه ها، تلفن های همراه، صفحات خصوصی(پیج ها) به تصاویر شخصی افراد دست پیدا می کنند.

ماده ی 729 قانون مجازات اسلامی  که در خصوص جرائم رایانه ای است در این مورد اذعان می دارد:

هرکس به طور غیر مجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا مخابراتی که به وسیله ی تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5000000) ریال تا بیست میلیون(20000000)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

در مواردی اشخاص به نسبت روابطی که با یکدیگر دارند تصاویر شخصی خود را در اختیار طرف مقابلشان قرار می دهند که ممکن است در مواردی این تصاویر مورد سوء استفاده قرار گیرند. معمولا بزه کاران در این موارد ابتدا شروع به تهدید افراد  در خصوص افشای تصاویر شخصی آن ها می کنند .

مجازات شخص تهدید کننده مطابق ماده 669 ق.م.ا به مجازات تا 74 ضربه شلاق یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

اگر فردی شروع به انتشار و افشای عکس های اشخاص بدون رضایت آنها نماید مطابق ماده 745 ق.م.ا(ماده 16جرائم رایانه ای) افشای اسرار خصوصی افراد جرم است و مجازات آن  به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5000000) ریال تا چهل میلیون(4000000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

سوء استفاده در شبکه های اجتماعی

در این موارد به دلیل اینکه سوء استفاده از عکس ها موجب ایجاد لطمه به ابرو و حیثیت شخصی که مورد سوء استفاده قرار گرفته است می شود، شخص بزه دیده بنابر قانون697 ق.م.ا هرکس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا 74 ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد. تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه ی فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

می تواند اعاده ی حیثیت نماید، موارد مذکور در این ماده در صورتی که علیه شخصی مطرح شد وی می تواند همانطور که گفته شد اعاده ی حیثیت کند.

در صورتی که تصاویر خصوصی منتشر شده، مستهجن و به منظور تهدید باشد، مطابق بند الف ماده 5 قانون سمعی و بصری مجازات آن دو تا پنج سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد در صورت مبتذل بودن تصاویر مطابق ماده745 ق.م.ا (17 جرائم را یانه ای) است که شخص در صورت انتشار اینگونه تصاویر به مجازات حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو این مجازاتها محکوم خواهد شد. مستهجن به تصاویری گفته می شود که آلت تناسلی فرد در آن مشخص است، مبتذل آن دسته از تصاویری که خلاف اخالاق و عرف است اما آلت تناسلی فرد در آن مشخص نمی باشد.

(لازم به ذکر است که قانون سمعی و بصری که در مورد فوق ذکر شد قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز مینمایند، می باشد).

​  سوء استفاده در شبکه های اجتماعی

سوء استفاده از نوشته ها

در بعضی از مواقع اشخاص ممکن است توسط نوشته (چت) در شبکه های اجتماعی با یکدیگر گفت و گو داشته باشند و بعد از مدتی یکی از طرفین بنابر خواسته های سود جویانه یا تفکرات مسموم خود قصد سوء استفاده داشته باشد و شروع به تهدید نماید که با افشای این گفت و گو ها حیثیت طرف مقابل را زیز سوال ببرند. موادی که در خصوص تهدید و افشای اطلاعات شخصی، اعاده ی حیثیت که پیشتر ذکر گردید، مواد(669، 745، 697 ق.م.ا) شامل سوء استفاده از نوشته ها نیز می شود. متن های گفت و گو در شبکه ها ی اجتماعی جزء ادله ی الکترونیک به حساب می آیند و قانون، ادله ی الکترونیک را به عنوان اماره برای اقناع وجدان دادرس در بعضی موارد قابل استناد دانسته است بنابر اگر شخصی شروع به فرستادن پیام های تهدید آمیز نمود تمامی این پیام ها برای اثبات قابل استناد خواهند بود همچنین صدا های ضبط شده نیز جزء این امارات به شمار می آیند.

البته نکته ی مهم این است که اگر به طرق غیر قانونی و با کار گذاشتن دستگاه هایی در محل هایی که شخص حضور دارد، این کار نیز نوعی عمل مجرمانه محسوب می شود و نه تنها به عنوان اماره و دلیل در محکمه پذیرفته نمی گردد بلکه علیه شخص ارائه دهد نیز به کار گرفته می شود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی تلفنی رایگان با وکیل کیفری ۴۴۳۳۵۳۵۸_۰۲۱

Share