روابط نامشروع

رابطه ی نامشرع از جمله اعمالی است که قانون مجازات آن را جرم دانسته و برایش مجازات تعیین کرده.رابطه نامشروع یکی از جرایم منافی عفت میباشد که در این مقاله سعی شده به تفصیل راجع به ان توضیح داده شود.

طبق قانون مجازات اسلامی برای جرایم منافی عفت  قانون مجازات هایی از قبیل حد ، تعزیز و بازدارنده ها را قرار داد است .

بنابراین در این جرایم مجازات قصاص یا دیه  وجود ندارد.

منظور از مجازات حدی و تعزیری و بازدارنده ها چیست؟

حد:مجازاتی که قاضی در آن دخل و تصرفی ندارد و از جانب شارع مقدس فرستاده شده.

جرایمی که منافی عفت هستند و مشمول حد هستند عبارتند از:

زنا

جماع مرد با زنی كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود كه زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

حد زنا در برخی موارد اعدام میباشد و در برخی موارد رجم میباشد و در غیر از این موارد 100 ضربه شلاق خواهد بود.

مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.

 • زنا با محارم نسبی؛
 • زنا با زن پدر؛
 • زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛
 • زنا به عنف و اكراه

حد زنا در موارد ذیل رجم است:

 • زنای مرد محصن؛
 • زنای زن محصنه با مرد بالغ.

در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

لواط (همجنس بازی مردان)

حد لواط یا اعدام هست(در صورت دخول) یا 100 ضربه شلاق(در صورت عدم دخول)

مساحقه(همجنس بازی زنان)

حد مساحقه در صورتی که سه بار تکرار شود و حد هم جاری شده باشد قتل است در غیر این صورت 100 ضربه شلاق.

قوادی(جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط)

قذف(نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است)

تعزیر و مجازات بازدارنده

در قانون مجازات رابطه ی نامشروع را ذیل اعمال منافی عفت و اخلاق عمومی آورده و مجازات برای زن و مردی که در علقه ی زوجیت نمیباشنداما مرتکب اعمالی به غیر از زنا می شوند شلاق تعزیری تا 99 ضربه خواهد بود.

انچه که در جرم رابطه ی نامشروع قابل توجه است این میباشد که برای طرح شکایت از رابطه ی نامشروع لزومی به وجودشاکی خصوصی نمیباشد بلکه نیروی انتظامی یا دادستان میتواند خودش شروع اقدام به رسیدگی کند.البته نیروی انتظامی هم در جرایمی وارد میشود که مشهود بوده و موجب خدشه دار کردن عفت عمومی میشود.

پرسش و پاسخ:

 • جرم رابطه ی نامشرع در کجا مطرح میشود؟
  چنانچه شاکی خصوصی وجود داشته باشد او میتواند از دادسرا اقدام به پیگیری کند.
  البته در تهران دادسرایی وجود دارد  که به صورت تخصصی به این امر رسیدگی میکند که نام آن دادسرای ارشاد میباشد.
 • از چه مواردی میتوان برای اثبات جرم رابطه ی نامشروع استفاده کنیم؟
  اقرار، شهادت، دلایل و مدارک، علم قاضی و اماره برای اثبات جرم وجود دارد.بنابراین فیلم و عکس به عنوان اماره برای قاضی نمیباشند بلکه صرفا دلیلی برای رسیدن علم قاضی به وقوع این جرم میباشد.
  قانون برای اثبات زنا اقرار و شهادت مردان عادل را پذیرفته.
 • آیا صرف مکاتبه و دادن پیامک نشان موجب تحقق جرم رابطه ی نامشروع خواهد شد؟
  طی رای وحدت رویه ی اعلامی باید گفت که صرف این قضایا نشان تحقق جرم رابطه ی نامشروع نمیباشد.
 • آیا بین زن و شوهر امکان تحقق جرم رابطه ی نامشروع وجود دارد؟َ!
  طبق قانون مجازات اسلامی هرگاه زن و شوهر در ملاء عام اعمال منافی عفت انجام دهند که موجب حریحه دار کردن عفت عمومی شود جرم رابطه ی نامشروع نیز در مورد آنان مصداق میابد و مجازات در نظر گرفته شده برایشان از 2 روزتا 2 ماه حبس یا74 ضربه شلاق میباشد !!!!!!!!!!!
  جرم رابطه ی نامشرع از جرایم غیر قابل گذشت میباشد اما قاضی مخیر است بین 1 ضربه شلاق تا 99 ضربه که حداقل و حداکثر قانونی هستند مجازات را تعیین کند.

نکته مهم:

در صورتی که فردی به دیگری نسبت زنا دهد ولی نتواند آن را ثابت کند قانون او را به مجازات قذف محکوم خواهد کرد.

بسیار خوب و شایسته میباشد که چنین عناوینی را به افراد نسبت ندهیم و به دنبال تحقیق و تفحث در این مسائل نرویم چرا که هم از لحاظ قانونی هم از نظ شرع چنین اعمالی را به دیگران نسبت دادن بسیار قبیح و ناپسند میباشد و موجب حتک حیثت افراد و برخا از هم پاشیدن خانواده ها میشود.

واحد تحریریه گروه وکلای دادیار
مشاوره حقوقی رایگان با وکیل کیفری ۴۴۳۳۵۳۵۸-۰۲۱

Share