لطفا در انتهای این فرم سوالات خود را مطرح نمایید و در کمترین زمان مشاوره دریافت کنید

گروه وکلای دادیار

گروه وکلای دادیار

گروه وکلای دادیار
  • اگر مالک سرقفلی آن را بدون داشتن حق به دیگری انتقال دهد موجر میتواند ملک را تخلیه کند؟

  • باسلام ما یک مغازه داریم که سرقفلی اش در سال ۱۳۶۰ فروخته شده است و سرقفلی گرفته ایم بعد از ان نفر بعد سرقفلی مغازه را خریده و همینطور دو سه نفر خریده و منتقل شده است. در ضمن مغازه روی ملکی است که مشاعی است و ۸۶/۴ شعیر در اختیار ما و ۹/۶ شعیر بنام فرد دیگری است که ساکن خارج از کشور است. نفر اخر در سال ۸۵ سرقفلی مغازه را از مستاجر قبلی خرید و ما هم به عنوان مالک با نفر اخر یک اجاره نامه تنظیم کردیم...


گروه وکلای دادیار

گروه وکلای دادیار

رایانامه واردشده نامعتبر یا مقدار آن خالی است.
گزینه واردشده نامعتبر یا مقدار آن خالی است.
نظر واردشده نامعتبر یا مقدار آن خالی است.
نظر واردشده نامعتبر یا مقدار آن خالی است.