ازدواج مجدد مرد بعد از طلاق

ازدواج مجدد مرد

دین مبین اسلام داشتن 4 همسر دائم برای مرد را بلامانع دانسته است و مرد برای ازدواج مجدد نیاز به کسب اجازه از همسر اول را ندارد البته برخی از فقها نظر بر این دارند که اگر زن ضمن عقد شرط کند که مرد همسر دیگری اختیار نکند مرد دیگر حق ازدواج مجدد را ندارد.