حذف نام همسر بعد طلاق

حذف نام همسرازشناسنامه

بعد از طلاق و جدایی معمولا افراد تمایلی به برجا ماندن نام همسر سابقشان نخواند داشت و همواره به دنبال راهکار هایی برای از بین بردن نام همسر سابق خود میباشند.

برای انجام این کار به این مطلب باید توجه کرد که آیا خانم باکره میباشند یا خیر؟