حق حبس در دوران عقد

حق حبس زوجه

در این مقاله می خواهیم از حقی صحبت کنیم که شاید کمتر دختر خانمی در زمان ازدواج از این حق خود باخبر باشند.

سعی بر این شده در این نوشتار به ساده ترین شکل ممکن این حق قانونی را شرح دهیم.